Allt om Boddan

Inga mer frågetecken vad gör Boddan? Vem är Boddan?
Fortsättningsvis bara utropstecken!
Träningsfilosifi, hur tänker jag och varför. Hur motiverar jag mig?
När jag inte tränar äter och sover vad gör jag då?


Karriären från punkt a till idag, inte alla som vill läsa om hur det gick 1995, men de som vill ska ha möjligheten. Varje idrottare måste börja från punkt A, oavsett vilken nivå man är på idag.

Lägger även upp testvärden, man ska ha i åtanke att testvärden är gjorda under statiska förhållanden, dessa värden kan aldrig mätas med tävlings resultat då det är fler variabler som spelar in, psykiska och fysiska. Bara för att man har bäst testvärden betyder det inte att man vinner VM.